Parking Na Wylocie

Parking przy lotnisku Katowice - Pyrzowice Airport

PROMOCJA! TYDZIEŃ W MAJU TYLKO 120 ZŁ - ZAPRASZAMY! W CENIE TRANSFER. U NAS TEŻ MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU.

Zarezerwuj miejsce on-line Lub zadzwoń: 605 337 386

Parking czynny 24/7, dozorowany, ubezpieczony i oświetlony.
Oferujemy miejsca postojowe, zadaszone oraz transfer na lotnisko i z lotniska w 3 minuty wygodnym busem.

parking dozorowany przy lotnisku Pyrzowice

Ważne informacje

żarówka

PRZED REZERWACJĄ

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz cennikiem.

kalendarz

DOKONYWANIE REZERWACJI

Prosimy o prawidłowe uzupełnienie i wysłanie formularza rezerwacji.
A w wypakdu komplikacji rezerwację pod numerem 605 337 386.

samochód

PRZYJAZD NA PARKING

Opłata za pozostawienie samochodu jest pobierana z góry w momencie przyjazdu na parking. W celu usprawnienia procesu sugerujemy wcześniejszą rezerwację on-line lub telefoniczną. Jeżeli nie przyjadą Państwo w ciągu godziny od planowanej godziny rezerwacji i nie zostaniemy o tym poinformowani - rezerwacja przepada. Więcej informacji na stronie cennika.

samolot

PRZYLOT DO PYRZOWIC

Po przylocie do Pyrzowic i odbiorze bagaży prosimy o telefon pod numer 605 337 386 oraz oczekiwanie na przyjazd naszego samochodu przed terminalem B.

Istnieje możliwość wystawienia faktury (bez VAT).

Jeżeli są Państwo zainteresowani fakturą, prosimy o przygotowanie wszystkich danych do faktury w DNIU PRZYJAZDU na parking. Faktura będzie na Państwa oczekiwać w dniu odjazdu.

WE SPEAK ENGLISH! ☺ You can also make your reservation in English via email!

Tabela opłat za parking

Doba postoju liczona jest od godziny przyjazdu na parking.

Przykład: przyjazd na parking w niedzielę o godzinie 03:00, wyjazd w kolejną niedzielę o godzinie 15:00 – jest to 8 dni postoju.

Podane ceny stanowią ostateczny koszt postoju – nie pobieramy dodatkowo opłat za wjazd ani transfer na lotnisko.

Liczba dni Cena w PLN do 30.04.2024 - miejsca zwykłe Cena w PLN do 30.04.2024 - miejsca zadaszone
1 70 100
2 70 110
3 80 120
4 80 140
5 90 160
6 100 180
7 110 200
8 110 200
9 120 210
10 130 220
11 140 220
12 150 230
13 150 240
14 160 250
15 160 250
Każda następna doba +10zł +10zł

Doba liczona jest od godziny przyjazdu na parking.

WYSTAWIAMY FAKTURY

Tabela opłat za parking pod wiatą

W PRZYPADKU CHĘCI ZAREZERWOWANIA MIEJSCA ZADASZONEGO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 605 337 386.

Liczba dni Cena w PLN od 01.05.2024 - miejsca zwykłe Cena w PLN od 01.05.2024 - miejsca zadaszone
1 80 170
2 80 170
3 80 180
4 90 190
5 100 200
6 110 210
7 130 230
8 130 230
9 140 240
10 150 250
11 160 260
12 170 270
13 180 280
14 190 290
15 190 290
Każda następna doba +10zł +10zł

Doba liczona jest od godziny przyjazdu na parking.

WYSTAWIAMY FAKTURY

Galeria zdjęć

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo: +48 605 337 386 / parkingnawylocie@gmail.com

Reservation and any information in English only via email: parkingnawylocie@gmail.com

Formularz rezerwacji

Na wszystkie rezerwacje złożone mailowo odpisujemy do 3h.

Doba postoju liczona jest od godziny przyjazdu na parking. Przykład: przyjazd na parking w niedzielę o godzinie 03:00, wyjazd w kolejną niedzielę o godzinie 15:00 – jest to 8 dni postoju.

Rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 10h prosimy dokonywać telefonicznie: 605 337 386.

Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych przed wysłaniem rezerwacji. Formularz rezerwacyjny NIE WYLICZA opłat parkingowych. Jeżeli rezerwacja ulegnie zmianie - prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeżeli nie przyjadą Państwo na parking w ciągu godziny od podanej w rezerwacji godziny i nie zostaniemy o tym poinformowani - REZERWACJA PRZEPADA!

W PRZYPADKU CHĘCI ZAREZERWOWANIA MIEJSCA ZADASZONEGO PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

Niezbędne informacje

Jeszcze kilka istotnych informacji

Dane kontaktowe

ADRES


ul. Wolności 8 42-625 Pyrzowice
GPS: 50.457112, 19.071226

Mapa dojazdu

Regulamin i klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, pkt 1 i 2 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) informuję, że:

 

 1. Podanie Pana/i danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Parking NA WYLOCIE w Pyrzowicach ul.Wolności 8
  email: parkingnawylocie@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usługi parkingowej.
 4. Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres wykonania usługi  oraz przez okres potrzebny do wszystkich rozliczeń i ciążących na nas obowiązkach prawnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dokonanie rezerwacji parkingu  jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych informacji i ich zaakceptowaniem.

REGULAMIN PARKINGU NA WYLOCIE
położonego Pyrzowice ul. Wolności 8
⦁ Parking jest parkingiem dozorowanym płatnym.
⦁ Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na parking wyraża zgodę na warunki przedstawione
w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
⦁ Przedmiotem przechowywania jest wyłącznie sam samochód oraz jego rzeczy stanowiące wyposażenie fabryczne.
⦁ Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
w samochodzie.
⦁ Przed pozostawieniem samochodu należy zgłosić obsłudze wszystkie uszkodzenia pojazdu jak również jego braki wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym .
⦁ Przy odbiorze pojazdu należy okazać obsłudze dowód potwierdzający przyjęcie samochodu na parking.
⦁ Użytkownik pojazdu który przekroczy dobowy czas parkowania zobowiązany jest
do wniesienia opłaty za czas przekroczenia .
⦁ W przypadku zgubienia dowodu potwierdzającego pozostawienie pojazdu należy okazać obsłudze dowód rej. pojazdu oraz dowód tożsamości.
⦁ Wielkość opłaty parkingowej określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
⦁ Cennik jest do wglądu u obsługi oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu.
⦁ Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia na parking lub wydania pojazdu z parkingu.
⦁ Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób trzecich
⦁ Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi parkingu oraz warunków użytkowania parkingu.
⦁ Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania na parkingu należy zgłosić obsłudze parkingu , która w razie konieczności powiadamia Policję.
⦁ Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałej szkodzie w pojeździe, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
⦁ Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na parkingu.
⦁ Właściciel parkingu jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie nagłego
i uzasadnionego zagrożenia
⦁ Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z siły wyższej w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych( np. gradobicie, huragan).
⦁ Regulamin parkingu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności tj. z dniem 01 maja 2018r.
i obowiązuje aż do odwołania.

Właściciel Parkingu NA WYLOCIE