Parking Na Wylocie

Parking przy lotnisku Katowice - Pyrzowice Airport

Zarezerwuj miejsce on-line Lub zadzwoń: 605 337 386

Parking czynny 24/7, dozorowany, ubezpieczony i oświetlony.
Oferujemy miejsca postojowe, zadaszone oraz transfer na lotnisko i z lotniska w 3 minuty wygodnym busem.

parking dozorowany przy lotnisku Pyrzowice

Ważne informacje

żarówka

PRZED REZERWACJĄ

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz cennikiem.

kalendarz

DOKONYWANIE REZERWACJI

Prosimy o prawidłowe uzupełnienie i wysłanie formularza rezerwacji.
A w wypakdu komplikacji rezerwację pod numerem 605 337 386.

samochód

PRZYJAZD NA PARKING

Opłata za pozostawienie samochodu jest pobierana z góry w momencie przyjazdu na parking. W celu usprawnienia procesu sugerujemy wcześniejszą rezerwację on-line lub telefoniczną. Więcej informacji na stronie cennika.

samolot

PRZYLOT DO PYRZOWIC

Po przylocie do Pyrzowic i odbiorze bagaży prosimy o telefon pod numer 605 337 386 oraz oczekiwanie na przyjazd naszego samochodu przed terminalem B.

!!! UWAGA FIRMY - WYSTAWIAMY FAKTURY VAT 23% !!!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, prosimy o przygotowanie wszystkich danych do faktury w DNIU PRZYJAZDU na parking. Faktura będzie na Państwa oczekiwać w dniu odjazdu.

WE SPEAK ENGLISH! ☺ You can also make your reservation in English via email!

Tabela opłat za parking Katowice - Pyrzowice Airport

Dzień Cena w PLN Cena w €
1 40 10
2 45 11
3 50 12
4 55 14
5 60 15
6 65 16
7 70 17
8 75 18
9 80 20
10 85 21
11 90 23
12 95 24
13 100 25
14 105 26
Każda następna doba +5zł +1€

Doba liczona jest od godziny przyjazdu na parking.

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT 23%.

W przypadku wystawienia faktury podana cena jest ceną netto.

Tabela opłat za parking pod wiatą Katowice - Pyrzowice Airport

Dzień Cena w PLN Cena w €
1 50 12
2 60 15
3 70 17
4 80 20
5 90 23
6 100 25
7 110 27
8 120 30
9 130 32
10 140 35
11 150 37
12 160 40
13 170 42
14 180 45
15 190 48
Każda następna doba +10zł +3€

Doba liczona jest od godziny przyjazdu na parking.

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT 23%.

W przypadku wystawienia faktury podana cena jest ceną netto.

Galeria zdjęć

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo: +48 605 337 386 / parkingnawylocie@gmail.com

Reservation and any information in English only via email: parkingnawylocie@gmail.com

Formularz rezerwacji

Niezbędne informacje

Jeszcze kilka istotnych informacji

Dane kontaktowe

ADRES


ul. Wolności 8 42-625 Pyrzowice
GPS: 50.457112, 19.071226

Mapa dojazdu

Regulamin i klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, pkt 1 i 2 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) informuję, że:

 

 1. Podanie Pana/i danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Parking NA WYLOCIE w Pyrzowicach ul.Wolności 8
  email: parkingnawylocie@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usługi parkingowej.
 4. Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres wykonania usługi  oraz przez okres potrzebny do wszystkich rozliczeń i ciążących na nas obowiązkach prawnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dokonanie rezerwacji parkingu  jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych informacji i ich zaakceptowaniem.

REGULAMIN PARKINGU NA WYLOCIE
położonego Pyrzowice ul. Wolności 8
⦁ Parking jest parkingiem dozorowanym płatnym.
⦁ Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na parking wyraża zgodę na warunki przedstawione
w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
⦁ Przedmiotem przechowywania jest wyłącznie sam samochód oraz jego rzeczy stanowiące wyposażenie fabryczne.
⦁ Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
w samochodzie.
⦁ Przed pozostawieniem samochodu należy zgłosić obsłudze wszystkie uszkodzenia pojazdu jak również jego braki wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym .
⦁ Przy odbiorze pojazdu należy okazać obsłudze dowód potwierdzający przyjęcie samochodu na parking.
⦁ Użytkownik pojazdu który przekroczy dobowy czas parkowania zobowiązany jest
do wniesienia opłaty za czas przekroczenia .
⦁ W przypadku zgubienia dowodu potwierdzającego pozostawienie pojazdu należy okazać obsłudze dowód rej. pojazdu oraz dowód tożsamości.
⦁ Wielkość opłaty parkingowej określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
⦁ Cennik jest do wglądu u obsługi oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu.
⦁ Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia na parking lub wydania pojazdu z parkingu.
⦁ Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób trzecich
⦁ Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi parkingu oraz warunków użytkowania parkingu.
⦁ Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania na parkingu należy zgłosić obsłudze parkingu , która w razie konieczności powiadamia Policję.
⦁ Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałej szkodzie w pojeździe, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
⦁ Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na parkingu.
⦁ Właściciel parkingu jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie nagłego
i uzasadnionego zagrożenia
⦁ Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z siły wyższej w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych( np. gradobicie, huragan).
⦁ Regulamin parkingu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności tj. z dniem 01 maja 2018r.
i obowiązuje aż do odwołania.

Właściciel Parkingu NA WYLOCIE